Αυτές οι εγκαταστάσεις θα διαχειρίζονται τα οικοδομικά απόβλητα για ανάκτηση, ανακύκλωση και μετατροπή τους για χρήση στον κατασκευαστικό κλάδο και στα δημόσια έργα.

Αυτό είναι το έργο που προωθεί η Gevaresa (Διαχείριση και Αξιοποίηση Αδρανών Αποβλήτων από την Αραγονία) στην πόλη Calatayud της Σαραγόσα. Σε αυτόν τον δήμο θα εγκατασταθεί αυτό το εργοστάσιο, με το οποίο θα δημιουργηθούν 17 άμεσες και 41 έμμεσες θέσεις εργασίας.

Η εταιρεία διαθέτει ήδη ένα οικόπεδο 30.000 τετραγωνικών μέτρων στην περιοχή «Los Arcos» του Calatayud για να στεγάσει αυτήν την υποδομή με την οποία προορίζεται να δώσει μια περιβαλλοντική λύση σε αυτά τα απόβλητα που συνήθως τυγχάνουν κακής διαχείρισης. Υπολογίζεται ότι το 40% των οικοδομικών απορριμμάτων απορρίπτεται παράνομα στο τοπίο και το 60% καταλήγει σε ΧΥΤΑ.

Ο στόχος είναι να ανακτηθούν αυτά τα απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων για να μετατραπούν σε ποιοτικά αδρανή που χρησιμοποιούνται ξανά στον κατασκευαστικό κλάδο και στα δημόσια έργα. Συγκεκριμένα, η εταιρεία φιλοδοξεί να αποτιμήσει τουλάχιστον το 84% των υλικών που διαχειρίζεται, εφαρμόζοντας μια διαδικασία έξι φάσεων από την άφιξη των απορριμμάτων έως την τελική επεξεργασία τους που επιτρέπει την εκ νέου χρήση τους ως πρώτη ύλη. Η νέα υποδομή θα έχει τη δυνατότητα να διακινήσει 211.000 τόνους ετησίως.

Η νέα μονάδα ανάκτησης στο Calatayud στοχεύει να προσφέρει λύσεις για τη διαχείριση των οικοδομικών απορριμμάτων σε διάφορες περιοχές στα νότια της επαρχίας της Σαραγόσα. Η μελέτη που πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία ανιχνεύει μια ακτίνα δράσης 60 χιλιομέτρων στην οποία βρίσκονται 186 δήμοι και κατοικούν 105.000 άνθρωποι, οι οποίοι θα μπορούν να επωφεληθούν από τη νέα αυτή υπηρεσία.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *